Nome: Naruto uzumaki
Link: http://narutorpgstorm.ultimaterpg.net/t680-minha-area-de-apredizado
Tipo de Mudança: apredezado de elemento katon e shoton e apredizados de jutsus Katon - Goukakyuu no Jutsu,Suishō Bunshin no Jutsu,Shōton: Suishō Kyō,Shōton: Kesshō Gokakurō
Detalhes: -